Langesone og masterbil

Her er info om om langesone og masternbil.

Alle felt kjører master den første kilometeren, dvs fra mål og etter krysset til høyre inn i Rambydalsvegen. Her slippes feltet, slik at det kan få god fart ned bakken før den første motbakken.

Langesonen er på høyre side ca 1.7 kilometer etter det første krysset (og runding). Langesonen ligger i en slak motbakke, og det er parkering ved langesonen. Se bildet for plassering. De som langer må ha klubbdrakt.

Ved langesone er det også søppelsone. Det er forbudt å kaste søppel andre steder.

For å kjøre ut av langesonen mens rittet pågår kjøres med rittets retning til Algarheimveien. Ta til høyre og til høyre igjen Ekornrudveien. Herfra kommer du til sekretariat og mål via Åsvegen og Gamle Kongsvingervei.

Sikkerhet under Nordisk mesterskap

IF Frøy gjør sammen med Road Saftey, mobile vakter, kommisærer og egne vakter det ytterste for at sikkerheten skal bli så god som mulig.

Vi har samarbeidet med Statens Vegvesen, politiet, Viken fylkeskommune og Norges Cykleforbund for å finne traseer som både er sportslig gode og trafikksikre. Samtidig ønsker vi at rittet skal skape minst mulig problemer for beboerne.

Både tempoløpa og fellesstarten vil være stengt mot kjøreretningen i store deler av traseene. Unntaket er et stykke på Algarheimveien og rett før rundkjøring med E16 i fellesstarten. Begge steder er det bred og fin vei.

Vi minner om syklistene likevel skal holde seg på høyre siden av veien. Selv om veien er stengt, kan vi ikke garantere at bilister ikke kommer i motgående kjøreretning uten at vi oppdager det.

Under temporittet har vi stasjonære vakter (som kan stoppe trafikk) i alle viktige kryss. Vi har også mobile vakter og dommerbiler i traseen.

Under fellesstarten er det stasjonære vakter i alle viktige kryss. I kryssing i rundkjøring over E16  er det også politi. Foran hvert felt er det en mobil vakt på motorsykkel og en frontbil. Bak feltet er det dommerbil. Vi har også ambulanser som følger feltet. I tillegg har vi to mobile vakter som vil brukes der det er mest nødvendig.

Vi håper på å gjennomføre et trygt og sikkert mesterskap og ønsker alle lykke til. Husk at din og andres sikkerhet alltid er viktigere enn en mesterskapsmedalje.

Danske og finske deltakere må vise lisens

Deltakere fra Danmark og Finland må vise gyldig Masterslisens når de henter sine startnummer.

Alle syklister fra norske og svenske klubber har fått sjekket sin lisens og trenger derfor ikke å fremvise lisensbevis.

Konvoluttene til danske og finske deltakere er merket med en rød L (se bildet) slik at det er enkelt for sekretariatet og deltakere å se at lisens skal sjekkes.

Servicebiler under fellesstarten

Hver nasjon kan stille med en følgebil pr felt under fellesstarten søndag 30. juli. Bilen skal yte service til alle deltakere fra vedkommende nasjon.

Følgebiler med sjåfører må meldes inn på lagledermøtet lørdag 29. juli klokken 17.00. Sjåfører må ha lisens for å kjøre servicebil. Det må være to personer i bilen. Arrangøren må også ha telefonnummer til minst en  person i bilen.

Dette er reglementet i Nordisk mesterskap Masters fellesstart for bruk av servicebiler:

«Only one vehicle per nation will be permitted to circulate at Road Race level. Any vehicle which having access to the race course shall bear a distinctive sign.

All the vehicles accompanying the race are restricted to a maximum height of 1.66 m (not including roof bars).

Before the start of the race, the organizer must provide the Chief commissaires’ jury with a list of followers in the race convoy. This list must include the contact details of the followers as well as their national license number and UCI ID.»

Disse fargene brukes på ryggnummer søndag

De forskjellige klassene i fellesstarten søndag har forskjellig farge på ryggnumrene. Der er fordi syklistene skal kunne se om en konkurrent er i samme klasse eller ikke.

DETTE ER FARGENE:

D 30-34                Rød
D 35-39                Gul
D 40-44                Blå
D 45-45                Grønn
D 50-54                Rød
D 55-56                Gul
D 60-64                Blå
              

H 30-34                Rød
H 35-39                Gul
H40-44                Blå
H 45-49                Grønn
H 50-59                Rød
H  55-59              Gul
H 60-64                Blå
H  65-69              Grønn
H70-74                Rød
H 75-79                Gul
H 80+                   Blå

Startpuljer og tider fellesstart 30. juli.

Slik starter de forskjellige klassene i fellesstarten søndag 30. juni:

KLASSE STARTTID ANTALL RUNDER
M 30-34                                            08.30                                  Fire runder        
M 35-39                                            08.30                                  Fire runder        
M 40-44                                            08.40                                  Fire runder        
M 45-49                                            08.50                                  Fire runder        
M 50-54                                            09.00                                  Tre runder         

M 55-59                                            13.00                                  Tre runder         
M 60-64                                            13.00                                  Tre runder         
Alle kvinnerklasser                         13.10                                  To runder
M 65-69 og eldre                            13.20                                  To runder

Ingen landslag i Nordisk Masters

Ingen sykkelforbund har tatt ut landslag til Nordisk mesterskap.

Det betyr at alle deltakere skal sykle i sine klubbdrakter. Unntaket er regjerende nasjonale mestre og regjerende verdensmestre. De kan sykle i sine respektive trøyer.

I temporittet er det følgende seeding:
De fem beste i fjorårets nordiske mesterskap.
Årets nasjonale mestre etter intern trekning.
Alle andre etter trekning.

Traseen for fellesstarten er endret

Etter ønske fra Viken fylkeskommune er traseen for fellesstartrittet endret de første og siste kilometrene.

Fylkeskommunen ønsker ikke at Åsvegen skal benyttes. I stedet brukes følgende veier i starten:

Start og mål blir i Myrhusvegen på samme sted som i temporittet. Syklistene tar til høyre opp Rambydalsvegen. I krysset med Algarheimvegen (Fv 178) tas til høyre. Algarheimvegen følges til krysset med Åsvegen. Her følges opprinnelige trase til kryss mellom Fv 178 og E16 (rundkjøring). Herfra følges Fv 450 helt til syklisterne tar til høyre inn Rambydalsvegen.

Rytterne sykler to, tre eller fire runder før de tar inn til høyre inn Myrhusvegen til målgang.

Løypa med veien inn til start/mål er på totalt 36,8 km, mens selve runden uten start/mål er på 34,9.

Det gir følgende distanser:
Alle kvinner og menn fra 65 år og eldre sykler 2 runder, som er 71,7 km
Menn 50-54, 55-59 og 60-64 sykler 3 runder, som er 106,6 km
Menn 30,34, 35-39, 40-44 og  45-49 sykler 4 runder, som er 141,5 km