Bilder fra temporittet lørdag 29. juli

Her finner dere bilder fra temporittet lørdag 29. juli 2023.

Bildene er tatt av Håvard Solerød.

Bildene kan lastes ned til privat bruk eller bruk i klubbsammenheng – f.eks nettsider, Facebook Instagram eller årsrapporter til klubben. Fotografen skal krediteres ved offentliggjøring.

Annen bruk er forbund uten avtale. Forespørsel sendes froy@froy.no.

Bildene finnes her.

Sikkerhet under Nordisk mesterskap

IF Frøy gjør sammen med Road Saftey, mobile vakter, kommisærer og egne vakter det ytterste for at sikkerheten skal bli så god som mulig.

Vi har samarbeidet med Statens Vegvesen, politiet, Viken fylkeskommune og Norges Cykleforbund for å finne traseer som både er sportslig gode og trafikksikre. Samtidig ønsker vi at rittet skal skape minst mulig problemer for beboerne.

Både tempoløpa og fellesstarten vil være stengt mot kjøreretningen i store deler av traseene. Unntaket er et stykke på Algarheimveien og rett før rundkjøring med E16 i fellesstarten. Begge steder er det bred og fin vei.

Vi minner om syklistene likevel skal holde seg på høyre siden av veien. Selv om veien er stengt, kan vi ikke garantere at bilister ikke kommer i motgående kjøreretning uten at vi oppdager det.

Under temporittet har vi stasjonære vakter (som kan stoppe trafikk) i alle viktige kryss. Vi har også mobile vakter og dommerbiler i traseen.

Under fellesstarten er det stasjonære vakter i alle viktige kryss. I kryssing i rundkjøring over E16  er det også politi. Foran hvert felt er det en mobil vakt på motorsykkel og en frontbil. Bak feltet er det dommerbil. Vi har også ambulanser som følger feltet. I tillegg har vi to mobile vakter som vil brukes der det er mest nødvendig.

Vi håper på å gjennomføre et trygt og sikkert mesterskap og ønsker alle lykke til. Husk at din og andres sikkerhet alltid er viktigere enn en mesterskapsmedalje.

Danske og finske deltakere må vise lisens

Deltakere fra Danmark og Finland må vise gyldig Masterslisens når de henter sine startnummer.

Alle syklister fra norske og svenske klubber har fått sjekket sin lisens og trenger derfor ikke å fremvise lisensbevis.

Konvoluttene til danske og finske deltakere er merket med en rød L (se bildet) slik at det er enkelt for sekretariatet og deltakere å se at lisens skal sjekkes.

Her henter du startnummer

Startnummer hentes i sekretariatet, som er ved Borgen fotballbane, noen hundre meter fra start og mål.

Åpningstider:
Fredag 28. juli klokken 17.00-19.30
Lørdag 29. juli klokken 09.00-13.00
Lørdag 29. juli klokken 16.00-18.00
Søndag 30. juli klokken 07.00 til 12.30

Viktig: Det er forskjellig startnummer og brikker for tempo og fellesstart. Startnummer og tidtakerbrikker som settes på hjelmen ligger i konvolutter.

Sykler du både tempo og fellesstart kan konvolutt til begge rittene hentes samtidig. Husk å bytte startnummer og brikke mellom rittene.

Til temporittet skal du ha ryggnummer og hjelmbrikke.

Til fellesstarten skal du ha to ryggnummer, målfotonummer som settes på venstre side og hjelmbrikke.

Instruksjon om hvordan nummer og hjelm festes står bak på startnummer (se bilde).

Sekretariatet er ved Borgen Fotballbane,
ikke langt fra start og mål.

Start, mål og parkering

Start og mål er i krysset mellom Myrhusvegen og Furubakken på Borgen. Adressen er Myrhusvegen 3, 2040 Kløfta.

Dette er noen hundre meter fra sekretariat og parkering. Opprinnelig skulle starten for fellesstarten være der, men den måtte flyttes fordi traseen måtte endres.

Parkering for deltakere er ved Borgen skole/Alfhallen. Det er på den andre siden av veien fra sekretariatet. Derfra kan man trille på småveier til start og mål. Vi ber om at deltakere IKKE parkerer på småveiene i området.

Adkomst til området skjer enklest ved å ta av fra avkjørsel 1 på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Derfra er det noen hundre meter til parkering og sekretariat. Det er også lett å komme ut og inn av området uten å komme inn i traseene for rittene.

Startpuljer og tider fellesstart 30. juli.

Slik starter de forskjellige klassene i fellesstarten søndag 30. juni:

KLASSE STARTTID ANTALL RUNDER
M 30-34                                            08.30                                  Fire runder        
M 35-39                                            08.30                                  Fire runder        
M 40-44                                            08.40                                  Fire runder        
M 45-49                                            08.50                                  Fire runder        
M 50-54                                            09.00                                  Tre runder         

M 55-59                                            13.00                                  Tre runder         
M 60-64                                            13.00                                  Tre runder         
Alle kvinnerklasser                         13.10                                  To runder
M 65-69 og eldre                            13.20                                  To runder

Trafikkreguleringer under Nordisk mesterskap

Her følger informasjon om trafikkreguleringer under Nordisk mesterskap for Masters 29. og 30. juli. Den er først og fremst beregnet på beboerne i området.

Lørdag 29. og søndag 30. juli arrangeres Nordisk mesterskap i sykling for Masters i området rundt Borgen i Ullensaker. Dette vil ha betydning for tilgjengeligheten   for trafikken i området.

Arrangøren IF Frøy er opptatt av å gjennomføre et sykkelritt som er sikkert for alle, samtidig som ulempene for beboerne skal bli minst mulig. Planen for gjennomføringen av rittet er godkjent av Statens Vegvesen etter innspill fra politiet og Viken fylkeskommune.

Her er de konkrete veireguleringene

TEMPO LØRDAG 29. JULI FRA KLOKKEN 11.00 TIL CA KLOKKEN 13.30

Dette kartet viser tempoløypa. Den kjøres begge veier, men Vettalsvegen brukes bare i retning E16.

Temporitt er et ritt der syklistene starter en og en med ett minutts opphold.

Start og mål er i krysset Myrhusvegen/Furubakken.

Myrhusvegen derfra til Rambydalsvegen er stengt for gjennomkjøring under hele rittet. Beboere på strekning vi få hjelp av vakter til å kjøre ut av området.

Rambydalsvegen stenges for gjennomkjøringstrafikk fra kryss med Myrhusvegen til kryss med fylkesvei 450. Beboere på strekning bes kjøre Rambydalsveien i retning Algarheimveien.

Randbygrenda stenges ved Rambydalsvegen. Bilister bes kjøre ut og inn fra den andre siden.

Fylkesvei 450 stenges fra kryss Rambydalsvegen i retning kryss med fv 453. Trafikk i motsatt retning er tillatt.

Vettalsvegen stenges for trafikk fra kryss med fylkesvei 450 til kryss 453. Trafikk i motsatt retning er tillatt.

FELLESSTART SØNDAG 30. JULI FRA kLOKKEN 08.30 TIL CA 15.30

Kartet viser fellesstartrittet søndag 30. juli. Rundene kjøres to, tre eller fire ganger avhengig av klasse.n Den sykles med klokka.

Fellesstart er et ritt der syklistene starter i puljer. Flere puljer starter samtidig. Det vil være biler før og etter feltet, samt motorsykkelvakter som skal sørge for sikker gjennomføring.

Start og mål er i krysset Myrhusvegen/Furubakken.

Myrhusvegen derfra til Rambydalsvegen er stengt for gjennomkjøring under hele rittet. Beboere på strekning vi få hjelp av vakter til å kjøre ut av området.

Rambydalsvegen er stengt for kjøring fra Algarheimveien i retning kryss fylkesvei 450. Beboere på strekning bes kjøre Rambydalsveien i retning Algarheimveien.

Kisavegen er stengt for trafikk fra kryss med Jødalsveien i retning kryss med Algarheimveien. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.

Jødalsvegen er stengt for kjøring fra kryss ved Kanaan til kryss med Kisavegen. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.
Kanaan er stengt fra kryss med Feltveien i retning Jødalsvegen. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.

Dalstuveien er stengt fra kryss med fylkesvei 174 i retning kryss med Feltveien. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.

Fylkesvei 450 stenges for trafikk fra kryss med Rambydalsvegen i retning mot kryss  med fylkesvei 174 (rundkjøring over E16).

Randbygrenda stenges ved Rambydalsvegen. Bilister bes kjøre ut og inn fra den andre siden.

IF Frøy vil ha vakter med myndighet til å stoppe og dirigere trafikk. Det vil også være politi noen steder. Vi ber alle følge vaktenes anvisninger slik at rittet kan gjennomføres sikkert.

Har du spørsmål kan du sende en epost til ritt@froy.no. Rittdagen kan du også ringe rittleder Jørn Michalsen på telefon 91345748

Ingen landslag i Nordisk Masters

Ingen sykkelforbund har tatt ut landslag til Nordisk mesterskap.

Det betyr at alle deltakere skal sykle i sine klubbdrakter. Unntaket er regjerende nasjonale mestre og regjerende verdensmestre. De kan sykle i sine respektive trøyer.

I temporittet er det følgende seeding:
De fem beste i fjorårets nordiske mesterskap.
Årets nasjonale mestre etter intern trekning.
Alle andre etter trekning.

Parkering for bobiler og campingvogner

Det vil være tilgang til dusj og toalett i klubbhuset til Borgen IL rett ved parkeringen. Det er ikke tilgang på strøm.

Du bestiller overnatting pr epost til ritt@froy.no

Pris pr natt er 200 kroner.

Betaling skjer via Vipps nummer #695029 (IF Frøy kiosk). Du får da valget mellom en, to og tre netter For de som ikke kan bruke Vipps – for eksempel utenlandske deltakere kan betaling skje med kort i sekretariatet.