Bilder fra temporittet lørdag 29. juli

Her finner dere bilder fra temporittet lørdag 29. juli 2023.

Bildene er tatt av Håvard Solerød.

Bildene kan lastes ned til privat bruk eller bruk i klubbsammenheng – f.eks nettsider, Facebook Instagram eller årsrapporter til klubben. Fotografen skal krediteres ved offentliggjøring.

Annen bruk er forbund uten avtale. Forespørsel sendes froy@froy.no.

Bildene finnes her.

Langesone og masterbil

Her er info om om langesone og masternbil.

Alle felt kjører master den første kilometeren, dvs fra mål og etter krysset til høyre inn i Rambydalsvegen. Her slippes feltet, slik at det kan få god fart ned bakken før den første motbakken.

Langesonen er på høyre side ca 1.7 kilometer etter det første krysset (og runding). Langesonen ligger i en slak motbakke, og det er parkering ved langesonen. Se bildet for plassering. De som langer må ha klubbdrakt.

Ved langesone er det også søppelsone. Det er forbudt å kaste søppel andre steder.

For å kjøre ut av langesonen mens rittet pågår kjøres med rittets retning til Algarheimveien. Ta til høyre og til høyre igjen Ekornrudveien. Herfra kommer du til sekretariat og mål via Åsvegen og Gamle Kongsvingervei.

Sikkerhet under Nordisk mesterskap

IF Frøy gjør sammen med Road Saftey, mobile vakter, kommisærer og egne vakter det ytterste for at sikkerheten skal bli så god som mulig.

Vi har samarbeidet med Statens Vegvesen, politiet, Viken fylkeskommune og Norges Cykleforbund for å finne traseer som både er sportslig gode og trafikksikre. Samtidig ønsker vi at rittet skal skape minst mulig problemer for beboerne.

Både tempoløpa og fellesstarten vil være stengt mot kjøreretningen i store deler av traseene. Unntaket er et stykke på Algarheimveien og rett før rundkjøring med E16 i fellesstarten. Begge steder er det bred og fin vei.

Vi minner om syklistene likevel skal holde seg på høyre siden av veien. Selv om veien er stengt, kan vi ikke garantere at bilister ikke kommer i motgående kjøreretning uten at vi oppdager det.

Under temporittet har vi stasjonære vakter (som kan stoppe trafikk) i alle viktige kryss. Vi har også mobile vakter og dommerbiler i traseen.

Under fellesstarten er det stasjonære vakter i alle viktige kryss. I kryssing i rundkjøring over E16  er det også politi. Foran hvert felt er det en mobil vakt på motorsykkel og en frontbil. Bak feltet er det dommerbil. Vi har også ambulanser som følger feltet. I tillegg har vi to mobile vakter som vil brukes der det er mest nødvendig.

Vi håper på å gjennomføre et trygt og sikkert mesterskap og ønsker alle lykke til. Husk at din og andres sikkerhet alltid er viktigere enn en mesterskapsmedalje.

Danske og finske deltakere må vise lisens

Deltakere fra Danmark og Finland må vise gyldig Masterslisens når de henter sine startnummer.

Alle syklister fra norske og svenske klubber har fått sjekket sin lisens og trenger derfor ikke å fremvise lisensbevis.

Konvoluttene til danske og finske deltakere er merket med en rød L (se bildet) slik at det er enkelt for sekretariatet og deltakere å se at lisens skal sjekkes.

Servicebiler under fellesstarten

Hver nasjon kan stille med en følgebil pr felt under fellesstarten søndag 30. juli. Bilen skal yte service til alle deltakere fra vedkommende nasjon.

Følgebiler med sjåfører må meldes inn på lagledermøtet lørdag 29. juli klokken 17.00. Sjåfører må ha lisens for å kjøre servicebil. Det må være to personer i bilen. Arrangøren må også ha telefonnummer til minst en  person i bilen.

Dette er reglementet i Nordisk mesterskap Masters fellesstart for bruk av servicebiler:

«Only one vehicle per nation will be permitted to circulate at Road Race level. Any vehicle which having access to the race course shall bear a distinctive sign.

All the vehicles accompanying the race are restricted to a maximum height of 1.66 m (not including roof bars).

Before the start of the race, the organizer must provide the Chief commissaires’ jury with a list of followers in the race convoy. This list must include the contact details of the followers as well as their national license number and UCI ID.»

Disse fargene brukes på ryggnummer søndag

De forskjellige klassene i fellesstarten søndag har forskjellig farge på ryggnumrene. Der er fordi syklistene skal kunne se om en konkurrent er i samme klasse eller ikke.

DETTE ER FARGENE:

D 30-34                Rød
D 35-39                Gul
D 40-44                Blå
D 45-45                Grønn
D 50-54                Rød
D 55-56                Gul
D 60-64                Blå
              

H 30-34                Rød
H 35-39                Gul
H40-44                Blå
H 45-49                Grønn
H 50-59                Rød
H  55-59              Gul
H 60-64                Blå
H  65-69              Grønn
H70-74                Rød
H 75-79                Gul
H 80+                   Blå

Forhåndssjekk av temposykler

Alle temposykler som brukes i rittet lørdag 29. juli vil bli sjekket slik at de er innenfor gjeldende regler.

Alle deltakere må derfor møte ved start senest 15 minutter før deres starttidspunkt.

Det blir mulighet til å forhåndssjekke sykkelen på følgende tidspunkt:

Fredag 28. juli klokken 20.00-21.30 på Quality Airport Gardermoen hotel
Lørdag 29. juli klokken 09.45-10.45 ved start.

Det anbefales av flest mulig som ønsker forhåndssjekk gjør det fredag kveld, for å unngå dårlig tid lørdag om noe må endres.

Vi presiserer at sykkelen ikke er godkjent selv om den sjekkes på forhånd. Offisiell godkjenning skjer rett før start.

Reglementet for temposykler finnes her.

Her henter du startnummer

Startnummer hentes i sekretariatet, som er ved Borgen fotballbane, noen hundre meter fra start og mål.

Åpningstider:
Fredag 28. juli klokken 17.00-19.30
Lørdag 29. juli klokken 09.00-13.00
Lørdag 29. juli klokken 16.00-18.00
Søndag 30. juli klokken 07.00 til 12.30

Viktig: Det er forskjellig startnummer og brikker for tempo og fellesstart. Startnummer og tidtakerbrikker som settes på hjelmen ligger i konvolutter.

Sykler du både tempo og fellesstart kan konvolutt til begge rittene hentes samtidig. Husk å bytte startnummer og brikke mellom rittene.

Til temporittet skal du ha ryggnummer og hjelmbrikke.

Til fellesstarten skal du ha to ryggnummer, målfotonummer som settes på venstre side og hjelmbrikke.

Instruksjon om hvordan nummer og hjelm festes står bak på startnummer (se bilde).

Sekretariatet er ved Borgen Fotballbane,
ikke langt fra start og mål.