Langesone og masterbil

Her er info om om langesone og masternbil.

Alle felt kjører master den første kilometeren, dvs fra mål og etter krysset til høyre inn i Rambydalsvegen. Her slippes feltet, slik at det kan få god fart ned bakken før den første motbakken.

Langesonen er på høyre side ca 1.7 kilometer etter det første krysset (og runding). Langesonen ligger i en slak motbakke, og det er parkering ved langesonen. Se bildet for plassering. De som langer må ha klubbdrakt.

Ved langesone er det også søppelsone. Det er forbudt å kaste søppel andre steder.

For å kjøre ut av langesonen mens rittet pågår kjøres med rittets retning til Algarheimveien. Ta til høyre og til høyre igjen Ekornrudveien. Herfra kommer du til sekretariat og mål via Åsvegen og Gamle Kongsvingervei.