Servicebiler under fellesstarten

Hver nasjon kan stille med en følgebil pr felt under fellesstarten søndag 30. juli. Bilen skal yte service til alle deltakere fra vedkommende nasjon.

Følgebiler med sjåfører må meldes inn på lagledermøtet lørdag 29. juli klokken 17.00. Sjåfører må ha lisens for å kjøre servicebil. Det må være to personer i bilen. Arrangøren må også ha telefonnummer til minst en  person i bilen.

Dette er reglementet i Nordisk mesterskap Masters fellesstart for bruk av servicebiler:

«Only one vehicle per nation will be permitted to circulate at Road Race level. Any vehicle which having access to the race course shall bear a distinctive sign.

All the vehicles accompanying the race are restricted to a maximum height of 1.66 m (not including roof bars).

Before the start of the race, the organizer must provide the Chief commissaires’ jury with a list of followers in the race convoy. This list must include the contact details of the followers as well as their national license number and UCI ID.»