Sikkerhet under Nordisk mesterskap

IF Frøy gjør sammen med Road Saftey, mobile vakter, kommisærer og egne vakter det ytterste for at sikkerheten skal bli så god som mulig.

Vi har samarbeidet med Statens Vegvesen, politiet, Viken fylkeskommune og Norges Cykleforbund for å finne traseer som både er sportslig gode og trafikksikre. Samtidig ønsker vi at rittet skal skape minst mulig problemer for beboerne.

Både tempoløpa og fellesstarten vil være stengt mot kjøreretningen i store deler av traseene. Unntaket er et stykke på Algarheimveien og rett før rundkjøring med E16 i fellesstarten. Begge steder er det bred og fin vei.

Vi minner om syklistene likevel skal holde seg på høyre siden av veien. Selv om veien er stengt, kan vi ikke garantere at bilister ikke kommer i motgående kjøreretning uten at vi oppdager det.

Under temporittet har vi stasjonære vakter (som kan stoppe trafikk) i alle viktige kryss. Vi har også mobile vakter og dommerbiler i traseen.

Under fellesstarten er det stasjonære vakter i alle viktige kryss. I kryssing i rundkjøring over E16  er det også politi. Foran hvert felt er det en mobil vakt på motorsykkel og en frontbil. Bak feltet er det dommerbil. Vi har også ambulanser som følger feltet. I tillegg har vi to mobile vakter som vil brukes der det er mest nødvendig.

Vi håper på å gjennomføre et trygt og sikkert mesterskap og ønsker alle lykke til. Husk at din og andres sikkerhet alltid er viktigere enn en mesterskapsmedalje.