Trafikkreguleringer under Nordisk mesterskap

Her følger informasjon om trafikkreguleringer under Nordisk mesterskap for Masters 29. og 30. juli. Den er først og fremst beregnet på beboerne i området.

Lørdag 29. og søndag 30. juli arrangeres Nordisk mesterskap i sykling for Masters i området rundt Borgen i Ullensaker. Dette vil ha betydning for tilgjengeligheten   for trafikken i området.

Arrangøren IF Frøy er opptatt av å gjennomføre et sykkelritt som er sikkert for alle, samtidig som ulempene for beboerne skal bli minst mulig. Planen for gjennomføringen av rittet er godkjent av Statens Vegvesen etter innspill fra politiet og Viken fylkeskommune.

Her er de konkrete veireguleringene

TEMPO LØRDAG 29. JULI FRA KLOKKEN 11.00 TIL CA KLOKKEN 13.30

Dette kartet viser tempoløypa. Den kjøres begge veier, men Vettalsvegen brukes bare i retning E16.

Temporitt er et ritt der syklistene starter en og en med ett minutts opphold.

Start og mål er i krysset Myrhusvegen/Furubakken.

Myrhusvegen derfra til Rambydalsvegen er stengt for gjennomkjøring under hele rittet. Beboere på strekning vi få hjelp av vakter til å kjøre ut av området.

Rambydalsvegen stenges for gjennomkjøringstrafikk fra kryss med Myrhusvegen til kryss med fylkesvei 450. Beboere på strekning bes kjøre Rambydalsveien i retning Algarheimveien.

Randbygrenda stenges ved Rambydalsvegen. Bilister bes kjøre ut og inn fra den andre siden.

Fylkesvei 450 stenges fra kryss Rambydalsvegen i retning kryss med fv 453. Trafikk i motsatt retning er tillatt.

Vettalsvegen stenges for trafikk fra kryss med fylkesvei 450 til kryss 453. Trafikk i motsatt retning er tillatt.

FELLESSTART SØNDAG 30. JULI FRA kLOKKEN 08.30 TIL CA 15.30

Kartet viser fellesstartrittet søndag 30. juli. Rundene kjøres to, tre eller fire ganger avhengig av klasse.n Den sykles med klokka.

Fellesstart er et ritt der syklistene starter i puljer. Flere puljer starter samtidig. Det vil være biler før og etter feltet, samt motorsykkelvakter som skal sørge for sikker gjennomføring.

Start og mål er i krysset Myrhusvegen/Furubakken.

Myrhusvegen derfra til Rambydalsvegen er stengt for gjennomkjøring under hele rittet. Beboere på strekning vi få hjelp av vakter til å kjøre ut av området.

Rambydalsvegen er stengt for kjøring fra Algarheimveien i retning kryss fylkesvei 450. Beboere på strekning bes kjøre Rambydalsveien i retning Algarheimveien.

Kisavegen er stengt for trafikk fra kryss med Jødalsveien i retning kryss med Algarheimveien. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.

Jødalsvegen er stengt for kjøring fra kryss ved Kanaan til kryss med Kisavegen. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.
Kanaan er stengt fra kryss med Feltveien i retning Jødalsvegen. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.

Dalstuveien er stengt fra kryss med fylkesvei 174 i retning kryss med Feltveien. Beboere på strekningen bes kjøre i motsatt retning.

Fylkesvei 450 stenges for trafikk fra kryss med Rambydalsvegen i retning mot kryss  med fylkesvei 174 (rundkjøring over E16).

Randbygrenda stenges ved Rambydalsvegen. Bilister bes kjøre ut og inn fra den andre siden.

IF Frøy vil ha vakter med myndighet til å stoppe og dirigere trafikk. Det vil også være politi noen steder. Vi ber alle følge vaktenes anvisninger slik at rittet kan gjennomføres sikkert.

Har du spørsmål kan du sende en epost til ritt@froy.no. Rittdagen kan du også ringe rittleder Jørn Michalsen på telefon 91345748