Traseen for fellesstarten er endret

Etter ønske fra Viken fylkeskommune er traseen for fellesstartrittet endret de første og siste kilometrene.

Fylkeskommunen ønsker ikke at Åsvegen skal benyttes. I stedet brukes følgende veier i starten:

Start og mål blir i Myrhusvegen på samme sted som i temporittet. Syklistene tar til høyre opp Rambydalsvegen. I krysset med Algarheimvegen (Fv 178) tas til høyre. Algarheimvegen følges til krysset med Åsvegen. Her følges opprinnelige trase til kryss mellom Fv 178 og E16 (rundkjøring). Herfra følges Fv 450 helt til syklisterne tar til høyre inn Rambydalsvegen.

Rytterne sykler to, tre eller fire runder før de tar inn til høyre inn Myrhusvegen til målgang.

Løypa med veien inn til start/mål er på totalt 36,8 km, mens selve runden uten start/mål er på 34,9.

Det gir følgende distanser:
Alle kvinner og menn fra 65 år og eldre sykler 2 runder, som er 71,7 km
Menn 50-54, 55-59 og 60-64 sykler 3 runder, som er 106,6 km
Menn 30,34, 35-39, 40-44 og  45-49 sykler 4 runder, som er 141,5 km